Geschiedenis

Jaren 80: start ophalen papier in Lahrhof en Kempehof

Vele handen maken licht werk

Eind jaren 80 van de 20ste eeuw is begonnen met het ophalen van oud papier ten behoeve van basisschool  Lahrhof in Sittard. Het ophalen is ontstaan doordat voor bijzondere projecten geen geld was binnen het budget van de school. Dit gemis is kenbaar gemaakt aan de oudervereniging van de school en binnen de oudervereniging is zo doende een werkgroep ontstaan die het ophalen van oud papier ter hand ging nemen.

Dit ophalen van oud papier gebeurde in het begin door met een aanhangwagentje achter de auto door de wijken Lahrhof en Kempehof te rijden en het papier in containers te verzamelen welke voor de school op de Romeinenweg stonden. Vanaf het begin werd dit door een aantal vrijwillige ouders gedaan aangevuld met een aantal leerkrachten van de school. Het ophalen op deze manier nam de hele zaterdag in beslag en was dus zo tijdrovend dat men de groep vrijwilligers in twee ploegen over de dag verdeelde.

Met het uitgroeien van de wijk Haagsittard en later het erbij komen van de wijk Europapark was het ophalen van het oud papier met aanhangwagens geen haalbare kaart meer. Zodoende is men begin jaren 90 overgegaan op een ander systeem voor het ophalen van het oud papier.

Jaren 90: Haagsittard en Europapark groeien, ook de hoeveelheid papier

Papier staat klaarDe Oud Papier Boys, zoals de groep inmiddels heette omdat deze uit vrijwillige vaders en leraren bestond, zette een container neer op de parkeerplaats “de Wimmeren” bij de supermarkt (destijds de EDAH) bewoners konden het papier daarheen brengen op de 2de zaterdag van de maand. Hier werd per zaterdag ongeveer 6 à 8 containers met elk 2 ton papier opgehaald. Het voordeel van deze manier van inzamelen was dat je met relatief weinig vrijwilligers toch veel papier op kon halen.

Er was echter één groot nadeel aan deze manier van inzamelen en dat was dat de containers op de parkeerplaats van en op de vrachtwagens geladen moesten worden op een dag waarop veel mensen hun wekelijkse boodschappen doen. Zeker toen de wijken Haagsittard en Europapark nagenoeg volgebouwd waren liep het aantal containers op tot 12 à 14 per zaterdag. Dit zorgde dus voor nog meer vrachtwagen bewegingen op de steeds drukker wordende parkeerplaats op de zaterdag van het papier inzamelen.

Eind jaren 90 is er vanwege deze situatie weer overgestapt op een andere manier van papier ophalen. Aangezien de wijken Lahrhof, Kempehof, Haagsittard en Europapark nagenoeg uitgegroeid waren en als vaste ophaal gebieden waren aangewezen door de gemeente is men begonnen met het door deze wijken rijden met vrachtwagens.

Het ophalen gebeurde met 2 zogenaamde pers/kraak wagens en twee container wagens. Voor deze manier had je wel weer veel vrijwilligers nodig. Deze waren, doordat de school snel in omvang van het aantal leerlingen groeide, makkelijk te vinden onder de ouders.  Er waren zoveel vrijwilligers dat men de totale groep heeft opgedeeld in 3 kleine groepen waardoor je als vrijwilliger slecht 4 keer per jaar oftewel 1 keer per kwartaal hoefde te lopen. Iedere groep heeft een coördinator die ervoor zorgt dat er op de ophaal dag genoeg mensen zijn om het papier op te halen.

Ook werd door deze manier van papier ophalen de tijd behoorlijk ingekort. In plaats van de hele zaterdag werd het papier in ongeveer 4 uur opgehaald ( van 09:00 uur tot ±13:00 uur).

De 00’s: Veiligheid voorop!

Perswagen achterkantMede door een ongeval verdween er een containerwagen en werd deze vervangen door een derde pers/kraak wagen. Tot 2006 is op deze manier het papier opgehaald. In dat jaar is het wettelijke voorschrift gekomen dat er niet meer op een rijdende vrachtwagen in de container gestaan c.q. gelopen mag worden. Op dat moment is door de toenmalige vervoerder (van Stralen Papier) een 4de pers/kraak wagen ingezet. Tot op heden heeft ook de huidige vervoerder (Peters Papier) 4 pers/kraak wagens ter beschikking.

In de loop der tijd en met het groeien van de wijken is de hoeveelheid papier langzaam aan gegroeid tot een gemiddelde van 26 ton per maand. Met de crisis van 2008 is deze hoeveelheid terug gelopen naar ongeveer 21 ton per maand.

Alex WestersOud coördinator OPB