Informatie

Wie zijn we

Papier ophalen in Kempehof met de perswagen

Oud papier boys (OPB) is een groep vrijwilligers die elke tweede zaterdag van de maand oud papier ophaalt in (delen van) de wijken Kempehof, Europapark, Lahrhof en Haagsittard van Sittard. OPB is onderdeel van de ouderraad van Basisschool Lahrhof Sittard en bestaat voornamelijk uit ouders van kinderen van de basisschool.

De groep bestaat uit ongeveer 50 personen, opgesplitst in 3 groepen. Elke vrijwilliger hoeft daardoor slechts 1 maal per kwartaal mee te lopen om het papier te verzamelen. Hoewel de (informele) naam van de groep het heeft over “boys”, zijn vrouwelijke vrijwilligers natuurlijk ook altijd welkom.

Wat doen we

Wij halen elke tweede zaterdag van de maand oud papier en karton op aan huis in de genoemde wijken. Dit gebeurt met behulp van vier pers/kraak wagens, voor elke wijk één. Per wagen lopen we met 3 of 4 personen.

Waar doen we dat

Wij komen oud papier ophalen in (delen van) de Sittardse wijken Lahrhof, Kempehof, Europapark en Haagsittard. Zie waar komen wij oud papier ophalen voor een uitgebreide kaart en omschrijving.

Wanneer doen we dat

In principe wordt het papier opgehaald op elke tweede zaterdag van de maand. Weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat een zaterdag komt te vervallen. Onze planning vind je hier: papier ophalen agenda. Zie ook de gemeentelijke afvalwijzer voor meer informatie.

Papier ladenWaarom doen we dat

Het opgehaalde papier levert een bedrag per kilo op. De opbrengsten wordt uitgegeven aan projecten op school. Uitgangspunt is dat het geld ten goede komt aan projecten waarbij het belang en veiligheid van de kinderen centraal staat. Het is geen aanvulling op het schoolbudget. Per voorgesteld project wordt geëvalueerd of de projectdoelstellingen overeen komen met de doelstellingen van de oud papier boys en wordt besloten of een bijdrage wordt geleverd. Bekijk de nieuwsberichten over bestedingen voor de projecten waaraan we hebben bijgedragen.