Veiligheidsinstructie voor vrijwilligers

Gelieve onderstaande veiligheidsinstructies in acht te nemen tijdens het ophalen van oud papier

 • safety_firstWacht tot de wagen geheel stil staat voordat u op of van de wagen afstapt.
 • Het springen van een rijdende wagen is gevaarlijk en kan enkel- en/of rugblessure geven.
 • Let bij het afstappen of uitstappen op passerende auto’s om aanrijdingen te voorkomen.
 • Het meewerken door personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Het is verboden om de knoppen van de pers te bedienen. Dit is alleen toegestaan door een daartoe aangewezen persoon door de chauffeur.
 • Schakel de persinstallatie nooit in wanneer de tweede belader niet in zicht is.
 • Het is verboden om op de stortrand te gaan zitten.
 • Het is verboden om in de persruimte te komen als deze in bedrijf is.
 • Het is verboden om martiaal uit de persruimte te pakken ofte proberen materialen verder te duwen wanneer de persinstallatie in werking is.
 • Het is verboden om bij het achteruit rijden en tijden het persen op de treeplank te staan.
 • Let goed op het verkeer bij het oversteken links dan rechts daarna weer rechts en weer links kijken.
 • Het dragen van signaalvest is verplicht.
 • Het dragen van deugdelijk schoeisel is verplicht.
 • Raadpleeg bij vragen of onduidelijkheden direct de chauffeur
 • Volg instructies van de chauffeur strikt op.
 • Het is verboden tijdens de inzameling te roken.
 • Het is verboden tijdens de papierinzameling onder invloed van alcohol en/of drugs te zijn of in het bezit te hebben.
 • Het is verboden om tijdens het achteruit rijden papier in de persinstallatie te werpen.
 • Beladers mogen de installatie niet inschakelen wanneer de vrachtwagen rijdt.
 • Blijf bij het achteruitrijden in het zicht van de chauffeur.

 

Voor aanvang van de inzameling dient de chauffeur de volgende taken uit te voeren:

 • Er wordt één vrijwilliger verantwoordelijk gemaakt om de handbediening en het persmechanisme te bedienen.
 • De chauffeur laat de aangemeide vrijwilligers de veiligheidsinstructies tekenen.
 • De chauffeur controleert de vrijwilligers op deugdelijk schoeisel.
 • De chauffeur controleert de vrijwilligers op het veiligheidsvest.